Pre- en postnatale kinesitherapie

De prenatale kinesitherapie kan vanaf 26 weken. We zorgen ervoor dat de patiënt zo goed mogelijk is voorbereid op de bevalling. We besteden aandacht aan de bekkenbodem. Een goede ergonomie en bieden hulp indien er sprake is van bekkeninstabiliteit of rugproblemen.
Postnatale kinesitherapie kan gestart worden van 4-6 weken na de bevalling. 

De behandeling is verschillend bij elke patiënt naar gelang de klachten en de soort bevalling. We proberen het lichaam zo goed mogelijk te herstellen van de zwangerschapsperiode. We trainen de bekkenbodem en de spieren rondom het bekken.